Servicii în domeniul S.S.M.

 • Evaluarea nivelului de risc de accidente și îmbolnăvire profesională pentru locurile de muncă
 • Planuri de prevenire și protecție de Securitate și Sănătate în Muncă
 • Instrucţiuni Proprii de Securitate şi Sănătate în Muncă
 • Elaborarea și completarea instrucțiunilor proprii de aplicare a normelor de protecție a muncii în funcție de particularitățiile proceselor de muncă.
 • Instruirea angajațiilor ( – Instruire introductivă Generală, Instruire la locul de Muncă, Instruirea Periodică, Intruire de acordarea primului ajutor)
 • Tematica de instruire ( pentru Instruire introductivă Generală, Instruire la locul de Muncă, Instruirea Periodică)
 • Cercetarea accidentelor de muncă
 • Organizarea activității interne în domeniul SSM
 • Organizarea activității externe în domeniul SSM
 • Decizii în domeniul Securității și Sănătății în Muncă
 • Teste de verificarea cunoastintelor