Cercetarea accidentelor

  • Comunicarea evenimentului către ITM
  • Întocmire Proces Verbal de Constatare la fața accidentului
  • Întocmire Decizia de formare a comisiei de cercetare
  • Întocmirea declarațiilor martorilor și a celor implicați în accident
  • Efectuarea de poze, schițe sau însemnări la fata locului
  • Reconstituirea evenimentului dacă situația o impune
  • Întocmirea procesului verbal de cercetare a evenimentului
  • Întocmirea dosarului de cercetare a evenimentului