Servicii în domeniul P.S.I.

 • Evaluarea nivelului de risc de incendiu
  – Organizarea apărării împotriva incendiilor
  – Planul de evacuare a persoanelor și a bunurilor
  – Planul de intrevenție
  – Elaborarea și completarea planului de apărare împotriva incendiilor
  – Stabilirea tipului și a numărului de stingătoare
  – Fișa obiectivului
  – Elaborarea și completarea planului de evacuare
  – Decizii 1-10
  – Întocmire permise de lucru cu foc
  – Elaborarea completarea Graficului pentru exerciţii de intervenţie efectuate cu exerciții ( simulare de evacuarea persoanelor, a bunurilor și stingerea incendiilor)
  – Efectuarea de inspecții temporare
  – Elaborarea și completarea Registrele de control
  – Tematica de Instruire
  – Dosar Istructaj introductiv general
  – Instructaj introductiv general
  – Instructaj introductiv specific locului de muncă
  – Instructaj periodic lunar și verificarea lor sub semnătura
  – Reinstruirea angajților
  – Test de verificare a cunoștiintelor ( la angajare, reangajare, annual sau la nevoie )
  – Prezentarea filmulete de prim ajutor
  – Completarea Fișei de Instruire individuala privind P.S.I.– pe baza tematicii de instruire existentă
  – Identificarea și propunerea de afișarea a semnalizărilor P.S.I.
  – Informarea în scris a angajatorului despre neconformitățiile depistate
  – Consultanța P.S.I.