Instruire

 • Instruire la angajare:
  Instruirea Introductiv Generală
  – durata minimă 8 ore – se efectuează în prima zi de muncă a lucrătorului
  – include: verificarea cunoștințelor dobândite în urma instruirii prin testare, întocmirea fișei individuale de instruire
 • Instruirea la Locul de Muncă
  – durata minimă 8 ore – se efectuează a doua zi de muncă a lucrătorului
 • Instruire periodică:
  Pe baza tematicii de instruire
  Reinstruirea personalului
  – în cazul revenirii la muncă după un accident, dacă au apărut modificări în sistemul de muncă
  – la implementarea tehnologiilor noi
  – când lucrătorul a lipsit mai mult de 30 de zile lucrătoare de la locul de muncă