Servicii Externe

– Efectuarea Instruirii Introductiv Generale la angajare și completarea fișelor de instruire cu testele aferent

– Efectuarea şi/sau Verificarea instruirilor periodice

– Reinstruirea personalului în cazul modificărilor din cadrul sistemului de muncă sau după revenirea la locul de muncă după o perioadă mai lungă de 30 de zile lucrătoare

– Efectare de Controale pe locurile de muncă ( şi pe şantiere )

– Informarea în scris a angajatorului despre neconformitățile depistate

– Realizare de teste la sfârşit de ani sau de câte ori este nevoie